Inštitucije


Inštitut za celulozo in papir

Embalaža iz kmetijskih ostankov

Kmetijski ostanki (stebla paradižnika), invazivne tujerodne rastline in ostanki tekstilnih vrečk so le trije primeri uporabe vlakninskih materialov, ki smo jih spremenili v izdelke iz papirja (embalaža, vrečke, letaki).  Vsi izdelki so reciklabilni in kompostabilni. Zaprimo vaš krog skupaj.

preberi več

Zadružna zveza Slovenije

Zadružna zveza Slovenije

je krovna organizacija slovenskih kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki prostovoljno povezuje 60 zadrug, te pa združujejo več kot 13.000 članov. Osnovne dejavnosti Zadružne zveze Slovenije so zastopanje interesov zadrug in zadružništva doma in v tujini, svetovanje članicam na pravnem in ekonomskem področju, informiranje o aktualnem dogajanju na področju kmetijstva in zadružništva. Za članice zveza organizira zadružna izobraževanja, skrbi za promocijo zadružništva in pospešuje gospodarsko sodelovanje med članicami.

preberi več

Strokovni partnerji