Kemijski inštitut

Kemijski inštitut / National Institute of Chemistry, Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana, T: +386 1 476 0299, E: mirica.karlovits@ki.si, S: www.ki.si

Uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru

Kemijski inštitut je znanstveno odlična, uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru. S svojimi vrhunskimi raziskavami bogatimo svetovno zakladnico znanja in sodelujemo pri reševanju najbolj perečih izzivov družbe. Zdravje, trajnostna energija, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in varna hrana so najpomembnejši med njimi. Znanje uspešno prenašamo v industrijsko okolje in tako dolgoročno podpiramo umeščenost znanosti v razvoj družbe. 

Rezultati raziskav Kemijskega inštituta se v industrijo prenašajo že od same ustanovitve, saj  je raven sodelovanja temeljnih raziskovalnih organizacij z industrijo eden glavnih pokazateljev doseganja nivoja odlične in uporabne znanosti. Inštitut zato že dobro desetletje sistematično gradi na intelektualni zaščiti svojega znanja, kar mu omogoča širitev strateškega portfelja in komercializacijo najbolj aplikativnih tehnologij, ki nastanejo kot rezultat prebojnih bazičnih raziskav.

V letu 2017 se je inštitut pridružil nacionalnemu Konzorciju za prenos tehnologij (KTT), katerega namen  je krepitev in dodatni razvoj dejavnosti prenosa znanja iz slovenskih raziskovalnih inštitucij v industrijo. Pomembno vlogo pri identifikaciji tržno zanimivih inovacij ima Pisarna za prenos znanja, ki skrbi za različne oblike zaščite intelektualne lastnine ter vodi pogajanja in končno trženje. Pri trženju je ena njenih glavnih nalog razumevanje trga in iskanje novih partnerjev. Končni cilj pogajanj so razvojna in tehnološka sodelovanja, podeljene licence, prodani patenti ter s tem pridobljen inovacijski prihodek. Obseg prenosa znanja in tehnologij v industrijsko okolje nas uvršča med vodilne javno raziskovalne organizacije. 

Cilj Kemijskega inštituta je graditi dolgoročne povezave z industrijskimi partnerji, skozi katere soustvarjamo nove tehnologije. Na ta način podjetje obogati lasten strateški razvoj z enkratno kombinacijo poglobljenega znanja in široke razgledanosti odličnih raziskovalcev Kemijskega inštituta. Strokovni partnerji